Documenten

Aan tafel! – Handreiking regionale versnellingstafels

Handboek flexwoningen bouwen | Rijksvastgoedbedrijf

Infosheet Inzet van de Woningmakers bij de Woondeal NHN | Roadshow BZK | maart/april 2023

Bijlage Handleiding reality-check Woningbouwprogramma door Woningmakers en Neprom | 7 6 2022

Handreiking reality-check Woningbouwprogramma | BZK

Programma Woningbouw | Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening | Programma 2022-2026

© Woningmakers Nederland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital