Separator Bouwstenen

Bouwstenen

De programmamanagers van Woningmakers Nederland zijn ter zake kundig, kennen de dynamiek van de markt vanuit verschillende perspectieven en staan boven de partijen.

Hoé intensief u met de Woningmakers de samenwerking wenst aan te gaan, bepaalt u zelf. Wij bieden zes Bouwstenen (modules) waarmee u uw voordeel kunt doen. U kunt ze deels afnemen, of het gehele pakket benutten. 

1. Inspiratie & advies

Een eerste kennismaking met de Woningmakers en hun werkwijze. Zou dit in uw gemeente of regio een verschil kunnen maken? Maak een afspraak met initiatiefnemer Martin Bosch.

2. Verkenning

Bij aanvang of intensivering van de samenwerking tussen de overheid en de markt helpt het om een gezamenlijk vertrekpunt te bepalen. Samen op weg betekent: weten waar u (en de andere partij) staat en waar u naar toe wilt.

Woningmakers heeft veel ervaring met startsituaties. Via een gestructureerde werkwijze met Socratische interviews en Ronde Tafels komt dat wat leeft op tafel. Dan gaat het niet alleen wat ‘boven de waterlijn’ de woningbouw belemmert, maar ook wat in de onderlinge verhoudingen beter kan.

Een start als deze maakt niet alleen het startpunt en het doel inzichtelijk, maar betekent ook een intensivering van de samenwerking en de onderlinge verhoudingen. Zo wordt een goede start gemaakt van samen optrekken ter versnelling van de woningbouw.

3. Bouwberaad

Een Bouwberaad of de versnellingstafel is het gesprek over de planlijst. Woningmakers neemt de publiek-private planlijst van woningbouwmonitor Domiportal als uitgangspunt. Voorafgaand aan een Bouwberaad organiseren wij een Reality Check. In het beraad zelf toetsen wij of de afgesproken jaarproductie gehaald wordt.

Zo niet, dan zoeken wij met de markt én overheid naar versnellingsmogelijkheden in de vorm van eerder starten, versnellen (of vertraging voorkomen), verdichten of toevoegen van alternatieve locaties. We vatten dat samen onder de noemer Sturen.

Een belangrijk ander aspect van het Bouwberaad is Leren. Als je via de planlijst het overzicht over alle plannen hebt, zien wij altijd dat bepaalde problematiek vaker voorkomt dan in een enkel project. Deze Patronen reflecteren systeem-problemen, aan de kant van de overheid of van de markt, en vaak beide.

Die los je bij voorkeur niet slechts op in het project. In Versnellingsinterventie bedenken overheid en markt gezamenlijk oplossingen voor problemen die vaker voorkomen.

4. Versnellingsinterventie

Hierbij wordt de oplossing bepaald vanuit de gesignaleerde problematiek/patronen. Belangrijk hierbij is dat zowel professionals van de kant van de overheid als van de kant van de marktpartijen (projectontwikkelaars en corporaties) hun actieve bijdrage leveren. 

Patronen die de vaart uit de woningbouw-processen halen vragen om Versnellingsinterventies. Het zijn maatwerk-oplossingen om in publiek-private samenwerking oplossingen voor (ingesleten) patronen te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een goed voorbereid diepte-gesprek, een pilot of een in opdracht van markt en overheid uitbesteed onderzoek, of een combinatie van deze.

Omdat Woningmakers in veel gebieden in Nederland actief is, kunnen wij kennis en ervaringen die elders in het land al zijn opgedaan, inzetten om sneller eigen oplossingen te vinden. Zo ontstaat een eigen aanpak zonder opnieuw het wiel uit te vinden.

5. Kopgroep overleg

Dit is het periodiek overleg met vertegenwoordigers van woningcorporaties, projectontwikkelaars en nieuwbouwmakelaars. Vinger aan de pols: gaat het goed? Waar kunnen we verbeteren? Sturing geven aan het proces. 

Omdat de markt niet onderling goed georganiseerd is en de gemeente niet met alle (meestal vele tientallen) marktpartijen kan praten helpt het om een Kopgroep van marktpartijen te organiseren. Hier stemmen vertegenwoordigers van woningcorporaties, projectontwikkelaars, nieuwbouwmakelaars en beleggers af wat het signaal namens de markt is. Zij organiseren consultaties of bijeenkomsten van hun achterbannen om geordend het geluid naar de overheid over te brengen.

Een Kopgroep overlegt regelmatig met de wethouder(s) om gezamenlijk het woningbouw-proces zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. De uitkomsten van het Bouwberaad als versnellingsmogelijkheden zijn natuurlijk onderwerp van gesprek. Maar ook een reactie namens de markt op voorgenomen beleid ‘Beleid dat werkt’ is aan de orde.

6. Domiportal

Dé woningbouwmonitor dat Woningmakers Nederland sinds 2017 ontwikkelt. Maakt de woningbouw inzichtelijk en is dus een onmisbaar instrument. Domiportal kan ook separaat worden afgenomen.

Domiportal

Domiporta is de woningbouwmonitor van de Woningmakers, dat is: meten = weten. Want een up-to-date planlijst vormt de basis van een goed gesprek: waar staan we, waar zitten de knelpunten en hoe kunnen we gaan versnellen?

domiporta portaal

De Woningmakers houden je graag op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Goedendag!

Heeft u een vraag of wilt u eens verkennen wat Woningmakers Nederland voor u kan betekenen?

Neem via onderstaand formulier contact met ons op en wij reageren zo spoedig mogelijk!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.