Martin Bosch spreker bij roadshow van BZK over de kracht van regionale versnellingstafels

31 maart 2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzorgt momenteel een roadshow waarbij Martin Bosch spreker is namens Woningmakers Nederland. De Woningmakers geven al praktisch invulling aan het idee van ‘regionale versnellingstafels’ in diverse steden of regio’s zoals BZK die belangrijk en noodzakelijk acht om de woningbouwversnelling te realiseren.

Onder de titel ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’ staat de Nationale Woon- en Bouwagenda in deze roadshow-reeks centraal. Deze agenda schetst de kaders om het volkshuisvestingsvraagstuk integraal aan te pakken. Dit vraagt een collectieve inspanning van onder andere gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen. Divosa (sinds 1934) is de verbindende kracht tussen de landelijke overheid en gemeenten en organiseert deze roadshow, waarbij BZK het complete middagprogramma verzorgt. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, managers, strategen en programmamanagers in wonen, zorg en welzijn die domein-overstijgend nauwer willen samenwerken of dit al doen. Zie hier het programma.

Regionale versnellingstafels
De Woningmakers werken al jaren op deze wijze. Initiatiefnemer en programmamanager Martin Bosch maakt momenteel een ‘roadshow’ om zijn verhaal te vertellen. ‘De Woondeal is de start van de samenwerking, niet het eindresultaat’, zegt Marja Appelman. ‘Regionale versnellingstafels, waar alle betrokken partijen samenkomen om oplossingen te bedenken, zijn wat ons betreft prioriteit nummer 1.’

Download hier de Informatiesheet Roadshow WM NL 

 

 

Meest gelezen

© Woningmakers Nederland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital