Achter de getallen van woningtekorten

30 april 2021

Dit is mijn eerste blog over het reusachtige woningbouwprobleem. Iedereen heeft het erover, we bouwen te weinig woningen in ons landje. En het was een belangrijk onderwerp in de verkiezingen. Er zijn nu 330.000 huizen tekort, over vier jaar is dat gestegen tot 420.000. Maar het pijnlijkste is: achter de getallen van woningtekorten gaat groot menselijk drama schuil.

Als je dit afzet tegen de Nederlandse bevolking, is dat 5%. Dus 1 à 2 kinderen per schoolklas overkomt het. En dat is erg. Want achter de getallen van woningtekorten gaat groot menselijk drama schuil: jongeren die niet het ouderlijk huis kunnen verlaten, mensen die een kinderwens uitstellen, na een kapotte liefde noodgedwongen in hetzelfde huis blijven wonen, of een nomadisch bestaan leiden. Enorme stijgingen van de woningprijzen maken een koopwoning voor velen onbereikbaar. De wachttijd voor een corporatiewoning gaat richting 10 jaar. De ontwrichtende effecten van het woningtekort zijn groot.

Mijn opinie is dat er een tekort aan bouwlocaties is om jaarlijks voldoende woningen te bouwen. En daar zit iets bijzonders. Want iedereen is van goede wil en wil graag woningen bouwen. Maar om een woning te bouwen heeft een marktpartij toestemming van de overheid nodig, in de vorm van een passend bestemmingsplan en een vergunning. En om het erger te maken, meestal overheden (MEERVOUD).

En hier begint de vertraging, het valt niet mee om alle marktpartijen (woningcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars) en de diverse overheden op één lijn te krijgen. Stel je voor: voor elk product dat je als marktpartij wilt maken een stempel van de overheid. Dat is garantie voor vertraging.

In 2018 was ik de initiatiefnemer van de Woningmakers regio Alkmaar. We verenigen de marktpartijen onder één paraplu en voeren overleg met de gemeenten en de provincie over wat er nodig is om de woningbouw te versnellen. Niet over het individuele plan, maar over álle plannen bij elkaar. Over hoe die plannen bij elkaar voldoende woningen opleveren om elk jaar woningzoekers een dak boven het hoofd kunnen leveren.

In de komende blogs ga ik u meenemen over wat ik in deze wondere wereld van de woningbouw zie en ervaar, en waar ik wegen zie om te versnellen. Want dat blijft het hoofddoel.

Tot de volgende keer!

Martin Bosch,
initiatiefnemer Woningmakers


Woningmakers: goede regie voor versnelling woningbouw

In Nederland is sprake van een groot tekort aan woningen. In ons kleine land is woningbouw, vooral nu er serieus versneld gebouwd moet worden, complex. Er spelen veel factoren en het spel kent vele spelers, in grote lijnen te verdelen als: overheden (gemeente, provincie, het rijk) en marktpartijen (woningcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars, aannemers).

Vrijwel alle betrokken partijen begrijpen: alleen samen kunnen we erin slagen dit probleem op te lossen. De Woningmakers zien dat het aan de kundigheid van de betrokken spelers niet ligt. Wat wellicht ontbreekt: goede onafhankelijke en deskundige regie. De Woningmakers organiseren regionaal de regie, opdat we stappen kunnen maken.

Hoe dan? Versnelling van de woningbouw is realiseerbaar als op output wordt gestuurd, als elk jaar genoeg woningen van het juiste type worden gebouwd. De Woningmakers pleiten voor: samen scherp monitoren wat moet gebeuren, goede data verzamelen, constructief overleg voeren en op basis daarvan handelen.

De Woningmakers (2017) is een initiatief dat vanuit de marktpartijen is ontwikkeld, maar is 100% onafhankelijk. Zorgen voor een helder overleg tussen marktpartijen enerzijds en een goede afstemming met gemeenten, provincie en het rijk anderzijds is noodzakelijk voor het oplossen van de huidige rampzalige situatie die betekent dat 5% van onze huidige bevolking geen woning kan vinden.

Meer over de Woningmakers vind je hier.

 

Meest gelezen

Gerelateerde berichten

© Woningmakers Nederland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital