Flevopolder in beeld als belangrijk uitbreidingsgebied

18 november 2021

Bron: Noordhollands Dagblad | donderdag 18 11 2021


De provincie Flevoland is in beeld om het hoofd te bieden aan woningnood en stikstofproblematiek. Door een uitruil van overheidsgrond kunnen kavels worden aangeboden aan projectontwikkelaars en boeren. Dat plan ligt volgens ingewijden nu op de formatietafel.

In Flevoland zou veel mogelijk zijn omdat de overheid daar veel grond in eigen bezit heeft. Het Rijk is er eigenaar-verpachter van circa 22 procent van de provincie, dat gaat om liefst 31.000 hectare. Er wordt ook gesproken over het uitruilen van grondgebied. Daarbij zou boeren die elders in het land bij kwetsbare natuurgebieden zijn gevestigd – en veel stikstofuitstoot produceren – worden gevraagd om te verkassen naar elders, bijvoorbeeld de polder.

Veel huizen
De nijpende woningnood moet bovendien worden aangepakt door een aparte woonminister die regie voert over woningbouw en ruimtelijke ordening. Door meer zeggenschap over grond en geld zouden er in rap tempo veel huizen moeten worden gebouwd. Dat plan ligt op de formatietafel en zou kunnen rekenen op steun van onderhandelende partijen. Het plan lost niet alle stikstof- en woningbouwproblemen op, zeggen insiders, maar wordt gezien als belangrijke ’bijdrage’.

Al langer klinkt vanuit de Tweede Kamer de wens om met de terugkeer van een ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een daadkrachtiger woonbeleid te voeren, om het torenhoge tekort aan woningen in te kunnen lopen. Ook kan dan meer ’regie’ worden gevoerd op andere grootschalige (landschappelijke) ontwikkelingen.

300.000 huizen tekort
Woningen zijn broodnodig nu er een tekort van zo’n 300.000 is. Starters komen er nauwelijks tussen op de woningmarkt en er zitten nog ongeveer 11.000 asielzoekers met verblijfsvergunning in de asielopvang omdat ze niet kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning. Het voornemen is om er in tien jaar ongeveer een miljoen woningen bij te bouwen. De plannen worden nog besproken en het is geen uitgemaakte zaak dat VVD, D66, CDA en CU overeenstemming bereiken.

Omdat er nu geen centrale regie is vanuit het Rijk, blijven gemeenten, ontwikkelaars en provincie elkaar soms bevechten in de ontwikkeling van woningbouw. Flevoland slaat meteen flink van zich af. „Wat er gebouwd wordt en in welk tempo, daar gaan de Flevolandse gemeenten zelf over”, zegt een woordvoerder van de provincie.

Er is meer mogelijk qua woningbouw in Flevoland, dan waar de provincie nu rekening mee houdt. Zo is er een plan neergelegd voor de nieuwe stad Eemvallei van 50.000 woningen van bouwer Heijmans en woningcorporatie De Alliantie. De provincie en gemeenten willen deze nieuwe stad niet, omdat men tot nu toe vasthoudt aan plannen van twintig jaar geleden, die voor die plek uitgaat van 10.000 vrijstaande woningen met stadslandbouw. „Als je zit te springen om woningen, dan is het arrogant om in Almere vast te houden aan het plan om in lage dichtheden te bouwen”, zegt stedenbouwkundige Friso de Zeeuw, die onlangs een plan maakte voor 40.000 woningen in Lelystad.

IJmeerlijn
Maar niet alle woningen worden daadwerkelijk gebouwd. De gemeente Almere zet bijvoorbeeld de kaarten op Almere-Pampus, dat via het IJmeer een ov-verbinding met Amsterdam moet krijgen. „Die IJmeerlijn is hoogst onzeker, die moet 3 miljard euro kosten. Dat is dure infrastructuur en dit geld zou je ook kunnen gebruiken voor infrastructuur waarmee je meer woningen kunt realiseren”, zegt Jan Fokkema van ontwikkelaarskoepel Neprom. Zonder IJmeerverbinding zal Almere-Pampus niet worden gebouwd, zo bevestigt de gemeente.

Vicevoorzitter Jos Ubels van Farmers Defence Force krijgt ’een steen in zijn maag’ van het massale verhuisplan. „Op grootschalige wijze gebieden ontruimen geeft mij een zeer slecht gevoel. We leven toch in Nederland? Als een boer nabij natuur wil verkopen, prima. Maar dwang past daar niet bij. Bovendien: akkerbouw en veehouderij vinden plaats op die gronden die het meest geschikt zijn. Je moet dat als overheid niet even zelf gaan bepalen.”

Ook LTO Nederland ziet niets in grootschalige verhuizingen naar Flevoland. Voorzitter Sjaak van der Tak wijst erop dat Flevoland niet ’leeg’ is. ’Het al één van de toplocaties voor de land- en tuinbouw.’

Meest gelezen

© Woningmakers Nederland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital