Berichten uit het land van de woningbouwversnelling

27 december 2022
Bericht # 2 | Gelezen in de media:

‘Woningbouwminister De Jonge wil het hebben over migratie: ‘Er valt niet tegenop te bouwen’

Gelezen: een artikel van Vvinash Bhikhie in Ten Eerste, De Volkskrant van 29 december j.l.: ‘Dan bouwen we tegen de klippen op’, aldus de CDA-bewindsman.

‘Dan bouwen we tegen de klippen op’, aldus de CDA-bewindsman woensdag in Trouw. De Jonge verwijst naar recente CBS-cijfers waaruit blijkt dat de Nederlandse bevolking in rap tempo groeit. Dit jaar gaat het om een toename van 227 duizend. In totaal kwamen er 400 duizend mensen Nederland binnen, van wie een kwart oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. ‘Als dat in dit tempo doorgaat valt er niet tegen op te bouwen’, aldus De Jonge.

De Jonge is belast met het oplossen van het enorme woningtekort en heeft als belangrijkste taak om jaarlijks 100 duizend woningen te laten bouwen. In 2030 moeten er in totaal 900 duizend nieuwe huizen zijn gebouwd. Door de gestegen bouwkosten, de stijgende hypotheekrente en stikstofbeperkingen is het nog maar de vraag óf hij de bouwdoelen überhaupt kan halen.

Voor De Jonge blijft het jaar 2030 ‘heilig’, zegt hij in het vraaggesprek. ‘Natuurlijk is het realistisch, want het is onze taak.’ Daarnaast is het wel van belang de discussie over migratie te voeren, meent De Jonge. De woonminister wil zich nadrukkelijker met het migratiebeleid van het kabinet bemoeien. ‘Het migratiesaldo moet omlaag. Dat is mijn inzet voor de komende periode.’

Dat kan volgens De Jonge door aan vier knoppen te draaien: arbeidsmigratie, asielmigratie, gezinsmigratie en studiemigratie. De Jonge heeft het over ‘grip krijgen op alle vier componenten’. Concrete maatregelen heeft de minister nog niet in gedachten.

Staatscommissie
Het is niet de eerste keer dat De Jonge zijn zorgen over de bevolkingsgroei uitspreekt. In zijn vorige rol als vicepremier en minister van Volksgezondheid deed hij in 2020 een vergelijkbare oproep in NRC. Daar pleitte hij niet voor migratiequota, maar doelstellingen naar Canadees model om migratie ‘voorspelbaar’ te maken. Eind september dit jaar noemde hij de bevolkingsgroei in het Nederlands Dagblad ‘ontwrichtend’.

Het kabinet worstelt al langer met het migratiedossier, met als recent dieptepunt de opvangcrisis waar asielzoekers voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten in de regen sliepen. Zorgen om de bevolkingsgroei zijn er al jaren op het Binnenhof.

In 2018 vroeg toenmalig CDA-leider Sybrand Buma om een groot onderzoek naar dit thema. Dat onderzoek is in juli van dit jaar in gang gezet: de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 buigt zich over de vraag wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de bevolkingsgroei, vergrijzing en migratie. Dat advies wordt eind 2023 verwacht.

In het regeerakkoord houden de coalitiepartijen de optie open om te werken met een ‘beleidsmatig richtgetal’. De Adviesraad Migratie, die de opdracht kreeg het kabinet hierover te adviseren, concludeerde vorige week dat ‘zachte’ streefcijfers, naar Canadees model, kunnen helpen migratie in goede banen te leiden.

Volgens voorzitter van de Adviesraad Monique Kremer ontbreekt het in Nederland aan ‘een geïntegreerde, langjarige visie op migratiebeleid’ en ligt de focus in het migratiedebat te zwaar op asiel ‘dat slechts 12 procent van de totale migratie bedraagt’. Streefcijfers kunnen vooral bij arbeidsmigratie werken.

Gelezen in:
De Volkskant,
Ten Eerste,
Woensdag 29 12 2022

Meest gelezen

© Woningmakers Nederland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital